ترجمه اسناد مالکیت و محضری در دارالترجمه

ترجمه اسناد مالکیت و محضری

اسناد اراضی و املاک

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر با اصل سند مالکیت قابل ترجمه وتأیید نمی‌باشد. الف) ترجمه اصل سند مالکیت و آخرین نقل و انتقال، رهن، فک و بازداشت که ممهور به مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد…     دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه اجاره نامه

بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ادارات دولتی تنظیم می‌شود قابل ترجمه وتأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار است همچنین بیع‌نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی و فیش‌های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار می‌باشد. لکن مبایعه‌نامه تنظیمی در آژانس‌های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. الف) اصل بیع‌نامه یا قرارداد خرید و…          دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهو

ر بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار است. بعضی از استشهادیه‌ها مانندصلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است. استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی… دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار است. الف) اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی باشد قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار است. ب) اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولیدکننده همراه با روزنامه…      دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه گزارش ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی ماندگار می‌باشد. گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان یا دادگستری…          دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه تعهدات ثبتی

اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می‌شود با مهر و امضاء ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است. اصل اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و یا گواهی نقل انتقال و … صادر می‌شود با مهر و امضاء ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است. معتبرترین دارالترجمه تهران دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه احکام دادگاه

اصل احکام قطعی و غیرقطعی دادگاه‌ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضایی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است؛ در صورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار می‌باشد. آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور، بدلیل…       دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه اقرار نامه

اقرارنامه‌ها تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سر دفتر قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار الزامی است؛ مثلاً برای اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرد (گواهی تجرد از ثبت احوال) اقرار به زوجیت (سند ازدواج یا شناسنامه) اقرار…   دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر در صورتی تأیید می‌شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد. تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر در صورتی تأیید می‌شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد. تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی با ارائه مستندات آن قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه… دارالترجمه رسمی ماندگار

 

ترجمه وکالت نامه

وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سر دفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی ماندگار است. وکالت…       دارالترجمه رسمی ماندگار

دارالترجمه

دارالترجمه

ترجمه فوری در دارالترجمه

ترجمه رسمی اسناد و مدارک در بهترین دارالترجمه های تهران

دارالترجمه رسمی ماندگار ، خدمات ترجمه رسمی را به زبانهای زنده دنیا به صورت رسمی با تایید وزارت دادگستری و امور خارجه ارائه مي دهد:

ترجمه رسمی مدارک تابع قوانین و رویه‌های ابلاغی از سوی دادگستری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اسناد و مدارک رسمی کشور در صورت ارائه اصل آنها قابل ترجمه رسمی بر روی سربرگ قوه قضائیه و ممهور و ممضی به مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضائیه می باشند. توجه داشته باشید که کپی این اسناد و حتی کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی نیستند و تنها میتوان آنها را بر روی سربرگ غیر رسمی دارالترجمه و مهر وامضای دارالترجمه (و نه سربرگ و مهر و امضای مترجم رسمی) تحویل داد.

دارالترجمه

دارالترجمه

برابر قانون پرداختن به هر گونه امر ترجمه اسناد و مدارک فقط در حوزه اختیارات مترجمین رسمی دادگستری است. اسناد و مدارکی که برای ارائه به کشورهای خارجی مورد نیاز مردم است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه شده و روی سربرگ‌های ویژه که از سوی قوه قضاییه تامین می‌شوند چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تایید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت ا مور خارجه و در صورت نیاز سفارت‌خانه‌های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

مدارک رسمی، شامل انواع مختلف ریزنمرات و گواهی‌نامه‌های تحصیلی، اسناد سجلی و شخصی، اسناد مالکیت، اسناد شرکت‌ها، و سایر مدارکی می‌باشد که در عرف حقوقی سند خوانده می‌شوند. تایید ترجمه هر کدام از این اسناد و مدارک مستلزم دارا بودن شرایطی است که به وسیله سازمان‌های ذیربط تعیین می‌شوند و در بخش شرایط تایید مدارک در این وبسایت به طور کامل توضیح داده شده‌اند.

 

اسناد رسمی نیازمند ترجمه رسمی شامل موارد زير می باشند:

 • شناسنامه ، انواع كارتهاي شناسايی و ملی ،سندازدواج وطلاق
 • ،دانشنامه ها و ريزنمرات تحصيلي
 • انواع گواهيها،سرفصل دروس، وکالتنامه ،اقرارنامه ، استشهادیه
 • اجاره نامه، اظهارنامه ، مبايعه نامه ،  تعهد نامه ، اساسنامه ،  اسنادمالكيت، ترازنامه،
 • قراردادها و موافقتنامه ها ،استعـلام ها
 • صورتجلسه، روزنامه رسمي،گزارشات حسابرسي
 • اسنادمناقصه گمركي ، احكام دادگاه،
 • ليست بيمه، صورتحساب بانك و سایرمدارک
 • دقیق ترین و بهترین دارالترجمه های تهران

دارالترجمه های تهران

افراد به دنبال بهترین ترجمه رسمی هستند . به هر دلیلی از جمله  به دلیل یک فرصت شغلی به وجود آمده در خارج از کشور یا جهت اخذ پذیریش تحصیلی از یکی از دانشگاه ها باشد.

مواردی که قبل از ترجمه رسمی مدارک تحصیلی باید انجام شود عبارتند از:

  • مراجعه صاحب مدارک به سازمان مرکزی
  • ارائه دانشنامه، ریزنمرات و برگه تسویه حساب به دفتر فارغ التحصیلان به جهت تایید شدن مدارک
  • مهر و امضا وتایید مدرک تحصیلی ارائه شده جهت بلامانع بودن ترجمه
  • مراجعه به یک دارالترجمه رسمی

مواردی که بعد از ترجمه مدارک تحصیلی باید انجام شود عبارتند از:

 1. تایید دادگستری
 2. تایید وزارت امور خارجه

*دو مورد به عهده خود دارالترجمه می باشد

انتخاب دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک تحصیلی

از جمله مواردی که در انتخاب یک دارالترجمه مناسب برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی باید در نظر داشت عبارتند از:

1. رسمی بودن دارالترجمه جهت ترجمه مدارک تحصیلی

بعضی افراد با اینکه کار ترجمه انجام می دهند اما مترجم رسمی نیستند وقتی مدرک شما مهر مترجم رسمی نخورده باشد مراجع قانونی مدرک شما را تایید نخواهند کرد. برای مثال برخی خود ریزنمراتشان را ترجمه می کنند شاید برخی از دانشگاه های خارجی ایرادی به این موضوع نگیرند اما آن ترجمه را نه سفارت قبول می کند و نه دادگستری و وزارت امور خارجه تایید می کند.

2. مسلط بودن مترجمین به زبان مبدا جهت ترجمه دقیق مدرک رسمی تحصیلی

جهت انجام ترجمه مدارک تحصیلی بصورت صحیح و دقیق دو راه برای ارزیابی سازمانی که ترجمه را به آنها می سپارید وجود دارد:

الف) شما می توانید از تجربه افرادی که قبل از شما کار ترجمه را به آن سازمان سپرده اند استفاده کنید و همچنین سابقه آن دارالترجمه را جهت ترجمه رسمی مدرک تحصیلی در نظر بگیرید.

ب) شما می توانید قبل از دریافت اصل ترجمه مدارک تحصیلی در خواست check print کنید و قبل از نهایی شدن کار یک بار آن را مشاهده کنید تا از درستی ترجمه خود اطمینان پیدا کنید.

دارالترجمه

دارالترجمه

دارالترجمه های رسمی تهران و شهرستان ها

لیست کاملی از دارالترجمه های رسمی استان تهران و شهرستان ها

post

ترجمه رسمی اسناد

دارالترجمه رسمی ماندگار بزرگ ترین و حرفه ای ترین مرکز ترجمه در ایران ( ارزان ترین نرخ ترجمه ) ترجمه رسمی اسناد و مدارک با اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه به همراه پیک رایگان  

دارالترجمه رسمی ماندگار

خیابان طالقانی – ابتدای بهار جنوبی ، پلاک 163 طبقه سوم واحد 9 دارالترجمه رسمی ماندگار
خط ویژه : 77505355
88300859 _ 88301645

خارج از وقت اداری با هماهنگی 09127785018
Email: mandegar54@gmail.com

09127785018

Email:   mandegar54@gmail.com

دارالترجمه،ترجمه،دارالترجمه رسمي, ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

دارالترجمه

دارالترجمه رسمی ماندگار دمات کاملی در زمینه ترجمه کلیه اسناد و مدارک رسمی و حقوقی که در ذیل به آنها اشاره گردیده به کلیه زبانهای رسمی دنیاارائه می نماید.  انجام امور اداری و حقوقی مربوطه، اسناد و مدارک را در سریع ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت ترجمه کرده و در اختیارتان قرار می دهیم.

شناسنامه، انواع کارتهای شناسایی، سند ازدواج و طلاق، اسناد مالکیت، دانشنامه ها و ریز نمرات تحصیلی،  انواع گواهیها، سر فصل دروس، وکالتنامه، اقرارنامه، استشهادنامه، اظهارنامه، مبایعه نامه، اجاره نامه، تعهد نامه، اساسنامه، ترازنامه، قراردادها و موافقتنامه ها، استعلامها، صورتجلسه، روزنامه رسمی، گزارشات حسابرسی، اسناد مناقصه و گمرکی، احکام دادگاه،  لیست بیمه، صورتحساب بانکی، و سایر اسناد.

همکاری موسسات با دارالترجمه

دارالترجمه رسمی ماندگار آماده همکاری با موسسات می باشد.

ترجمه فوری ،  ارزاننر از همه جا ، پیک رایگان با تخفیف و پورسانت عالی جهت همکاری افراد و موسسات اعزام دانشجو و و موسسات دیگر ..

خدمات دارالترجمه به موسسات:

–    ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه و در صورت نیاز سفارت مربوطه،

– ترجمه فوری مدارک

– تخفیف 20% به موسسات

–  پیک رایکان جهت دریافت و تحویل مدارک

– گرفتن تائیدیه روزنامه رسمی جهت تائیدیه گواهی های کاری و فیش حقوق مربوط به شرکتهای خصوصی

– گرفتن تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک مربوط به تهران) .

– گرفتن تائیدیه نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی از سوی نظام پزشکی.

– گرفتن تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی .

– گرفتن تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد.

–  تحویل مدارک به شهرستانها توسط پست پیشتاز.

– هزینه نسخه اضافی 50 درصد میباشد در صورتی که تعداد نسخ بالای 5 نسخه باشد مبلغ ده درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته میشود

post

لیست قیمت دارالترجمه رسمی در سال 1399

نوع سند

نرخ انگليسي به تومان

مدارک هويتي

 

شناسنامه (توضیحات، ازدواج، فرزندان رایگان)

20,000

کارت ملی

20,000

گواهينامه رانندگي

30,000

گذرنامه  يا پاسپورت (7500 اضافه به ازای هر ویزا)

35,000

گواهی عدم سوء پیشینه

30,000

گواهی تجرد، ولادت، وفات

35,000

انواع کارتها

 

کارت معافیت /پايان خدمت

30,000

کارت شناسایی (مختلف)

30,000

کارت شناسایی کارگاه

40,000

کارت مباشرت

45,000

کارت عضویت نظام پزشکي/پرستاري/ مهندسی و ..

25,000

کارت بازرگانی

30,000

کارت واکسن تا سه نوع  (بیش از 3 واکسن 10،000 تومان اضافه)

40,000

مدارک تحصيلي

 

کارنامه توصیفی ابتدایی/راهنمايي (هر صفحه)

35,000

گواهی تحصیلی کوچک

35,000

گواهی تحصیلی بزرگ

45,000

گواهینامه پایان دوره ابتدائی و راهنمایی

30,000

دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی

30,000

ریز نمرات دبستان / راهنمایی و دبيرستان  (هر سال)

28,000

ریز نمره دبستان / راهنمایی و دبيرستان هر ترم

14,000

گواهی ریز نمره

35,000

ریز نمره دانشگاهی هر ترم

16,000

دانشنامه کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری

35,000

گواهي رتبه/سازمان سنجش/کنکور

50,000

تقدیر نامه، حکم قهرمانی (کوچک تا چهار خط)

45,000

تقدیر نامه، حکم قهرمانی (بزرگ)

60,000

مدارک کاري

 

گواهی کوچک

40,000

گواهی  متوسط

45,000

گواهی کار با شرح وظایف

60,000

هر برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

45,000

لیست بیمه کارکنان کوچک

50,000

لیست بیمه کارکنان بزرگ

70,000

دفترچه بیمه

45,000

قرارداد استخدامی (هر برگ)

65,000

قرارداد کاري

90,000

فیش حقوق/مستمري متوسط

45,000

فیش حقوق /مستمري بزرگ (نیروهای مسلح و …)

65,000

فیش حقوق بزرگ (نفت، پتروشیمی، بانک ملی و …) (هر برگ اضافه 20،000)

80,000

حکم اعضاء هیات علمی و حکم های کارگزینی مشابه

65,000

حکم بازنشستگی متوسط (نصف صفحه)

50,000

حکم بازنشستگی بزرگ

65,000

حکم افزایش حقوق متوسط

40,000

حکم افزایش حقوق بزرگ

50,000

 انواع پروانه ها و مجوز هاي کاري

 

پروانه نشر

50,000

پروانه دائم پزشکی- مطب

45,000

پروانه مسئول فنی (درمانگاه، داروخانه و …)

60,000

پروانه وکالت

50,000

پروانه وکالت دفترچه ای (هر برگ)

60,000

پروانه مهندسی دفترچه ای (هر برگ)

65,000

پروانه بهره برداری

70,000

جواز کسب

50,000

جواز تاسیس

60,000

پروانه ساخت بهداشتي

60,000

دفترچه بازرگانی

65,000

گواهينامه هاي آموزشي

 

گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) دو رو 75000

50,000

گواهینامه ها ي آموزشي/پايان دوره

45,000

ازدواج -طلاق-اوراق محضري

 

سند طلاق یا رونوشت آن

85,000

سند ازدواج یا رونوشت آن

65,000

صيغه نامه

80,000

تعهد نامه، رضایت نامه و اقرارنامه  هر برگ

50,000

مدارک ملکي

 

سند ملک تک برگی (1 نقل و انتقال رایگان)

90,000

سند ملک دفترچه ای (1 نقل و انتقال رایگان)

75,000

سند خودرو ( سبک و سنگین)

45,000

پروانه پایان کار ساختمان

70,000

دفترجه پايان کار ساختمان (هر برگ)

50,000

نظریه کارشناسی ملک (هر برگ)

65,000

اجاره و مبایعه نامه با کد رهگیری (هر برگ)

50,000

اجاره نامه/مبايعه نامه بزرگ برگه آ-3 (12 – 14 -16 ماده ای)

180,000

برگ معاملات نيم برگ

60,000

برگ معاملات تمام برگ برگ A3

180,000

مدارک شرکتي

 

روزنامه رسمی آگهی تغییرات  (کوچک)

40,000

 روزنامه رسمی آگهی تغییرات  (متوسط)

50,000

روزنامه رسمی آگهی تغییرات  (بزرگ)

60,000

روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت (کوچک تا متوسط)

50,000

روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت (بزرگ)

70,000

اساسنامه ثبت شرکت فرمی (هر برگ)

50,000

اساسنامه ثبت شرکت غیر فرمی (هر برگ)

70,000

اظهار نامه، تقاضانامه ثبت شرکت (پشت و رو)

150,000

ترازنامه و گزارش حسابرسي شرکت (هر برگ)

65,000

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

55,000

وکالت نامه  ها

 

وکالت نامه  (نیم برگ)

70,000

وکالت نامه تمام برگ (هر برگ)

95,000

وکالتنامه هاي سفارتي ( دو زبانه)

70,000

انواع قبوض (ماليان و … )

 

انواع قبض (آب، برق، گاز و …)

55,000

برگ پرداخت حق بيمه

45,000

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هر برگ)

70,000

برگ پرداخت مالیات بر ارث (هر برگ)

80,000

 اظهارنامه مالیاتی هر برگ

70,000

مدارک پزشکي

 

هر برگ آزمایش پزشکی و گواهی پزشکی کوچک

50,000

هر برگ آزمایش پزشکی (70 تومان) گواهی پزشکی بزرگ (70 تومان)

70,000 

گزارش پزشکی قانونی (هر برگ)

70,000

مدارک بانکي

 

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

50,000

اوراق مشارکت و قرضه (هر برگ)

60,000

دفترچه بانکي

50,000

پرینت بانکی تا 10 سطر در هر صفحه

40,000

پرینت بانکی بیش از 10 سطر در هر صفحه

60,000

مدارک قضايي و دادگاهي

 

دادنامه، اوراق قضایی، رای دادگاه، پرونده حقوقی (هر برگ)

70,000

گواهی حصر وراثت

80,000

برگ جلب، احضاریه

50,000

مدارک متفرقه

 

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

60,000

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

80,000

بیمه شخص ثالث

60,000

قرارداد بیمه (هر برگ)

100,000

جواز دفن

50,000

جواز فوت (غير فرمي)

90,000

برگ سبز گمرکی (هر برگ)

90,000

فاکتور خريد/فروش

60,000

بارنامه (هر برگ)

90,000

هزينه خدمات بابت هر مدرک

10,000

تائيد دادگستري با بت هر مدرک

60,000

تائيد وزارت خارجه: هر مبلغي که از سوي وزارت خارجه روي مدرک نقش تمبر شده باشد.  ( وزارت خارجه  به تعداد سربرگهاي استفاده شده ، روي هر برگ ترجمه شده مبلغ 6000  تومان نقش تمبر ميکند.)

post

خدمات دارالترجمه

021-77505355

دارالترجمه رسمی ماندگار با کادری مجرب و حرفه ای آماده  ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد

ترجمه رسمی انگلیسی ،  آلمانی ، عربی و سایر زبانها

 •  ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه و در صورت نیاز سفارت مربوطه،
 •  ترجمه فوری مدارک
 •  
 • گرفتن تائیدیه روزنامه رسمی جهت تائیدیه گواهی های کاری و فیش حقوق مربوط به شرکتهای خصوصی
 • گرفتن تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک مربوط به تهران) .
 • گرفتن تائیدیه نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی از سوی نظام پزشکی
 •  گرفتن تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی توسط دارالترجمه
 •  گرفتن تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد
 •  تحویل مدارک به شهرستانها توسط پست پیشتاز
 •  هزینه نسخه اضافی 50 درصد میباشد در صورتی که تعداد نسخ بالای 5 نسخه باشد مبلغ ده درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته میشود
  • ترجمه شناسنامه – ترجمه کارت ملی – ترجمه گواهی فوت – ترجمه کارت دانشجو – ترجمه کارت های عضویت
  • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه – ترجمه پایان خدمت – ترجمه گواهی رانندگی – ترجمه کارت واکسیناسیون – ترجمه کارت بازرگانی – ترجمه دفترچه بیمه
  • ترجمه سند ازدواج – ترجمه سند طلاق – ترجمه رونوشت ازدواج و طلاق
  • ترجمه ریزنمرات تمام مقاطع  توسط دارالترجمه
  • ترجمه دانشنامه ها – ترجمه مجوز تحصیلی
  • ترجمه ارزشنامه تحصیلی – ترجمه کارت نظام پزشکی
  • ترجمه سند ارزیابی ملک – ترجمه سند مالکیت خودرو
  • ترجمه سند ملک – ترجمه اجاره نامه
  • ترجمه وکالت نامه – ترجمه تعهدنامه
  • ترجمه اقرارنامه – ترجمه مبایعه نامه
  • ترجمه انواع حکم ها
  • ترجمه گواهی ها – ترجمه گواهی اداری – ترجمه گواهی استخدامی کار
  • ترجمه اساسنامه – ترجمه شرکت نامه
  • ترجمه اظهارنامه ثبت شرکت – ترجمه گواهی محضری
  • ترجمه برگه مالیاتی – ترجمه روزنامه رسمی  توسط دارالترجمه
  • ترجمه گواهی بیمه – ترجمه اشتغال به تحصیل
  • ترجمه فیش حقوقی – ترجمه قبوض – ترجمه ریز حساب بانکی – ترجمه لیست بیمه  توسط دارالترجمه
  • ترجمه تقدیرنامه – ترجمه حکم های ورزشی و قهرمانی – ترجمه لوح سپاس
  • ترجمه بارنامه – ترجمه بلیط هواپیما – ترجمه پروانه ها
  • ترجمه ترازنامه – ترجمه صورت حساب قطع مالیات بر در آمد – ترجمه صدور گواهی موجودی
  • ترجمه رزومه  توسط دارالترجمه
  • ترجمه برگ آزمایش – ترجمه گواهی پزشکی
  • ترجمه برگ معافیت از تحصیل – ترجمه گواهی پایان دوره آموزشی
  • ترجمه گواهی پایان دوره کارآموزی -ترجمه گواهی مهارت فنی و حرفه ای
  • ترجمه رضایت نامه – ترجمه گواهی صلح قطعی
  • ترجمه گواهی انحصار وراثت – ترجمه گواهی امضا
  • ترجمه گواهی بانکی – ترجمه گواهی حقوق و مستمری
  • ترجمه گواهی سپرده – ترجمه گواهی سهام
  • ترجمه پروانه و جواز
  • ترجمه گواهی نامه های متفرقه
  • www.mymandegar.ir

 

دارالترجمه

خیابان طالقانی – ابتدای بهار جنوبی ، پلاک 163 طبقه سوم واحد 9 دارالترجمه رسمی ماندگار خط ویژه : 77505355 88300859 _ 88301645 هماهنگی 09127785018 Email: mandegar54@gmail.com

post

دارالترجمه رسمی ماندگار

77505355  _ 021

دارالترجمه رسمی ماندگار

خیابان طالقانی – ابتدای بهار جنوبی ، پلاک 163 طبقه سوم واحد 9 دارالترجمه رسمی ماندگار
خط ویژه : 77505355
88300859 _ 88301645

خارج از وقت اداری با هماهنگی 09127785018
Email: mandegar54@gmail.com

دارالترجمه رسمی ماندگار

09127785018

دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

post

خدمات دارالترجمه ماندگار

با خدمات دارالترجمه رسمی ماندگار آسوده خاطر باشید 77505355-021 .

خدمات آسان در دارالترجمه ماندگار
دارالترجمه رسمی ماندگار دارای کادری مجرب از مترجمان آماده خدمات رسانی آسان و ارزان و باکیفیت تضمینی به مشترسان گرامی میباشد